List of publications

List of publications of Dr M.C. Aalders Grool

Aalders Grool, Marjolijn, 2017. A journey to Gods and Comrades, Recording Voodoo stories in Benin (1975-1977, 2014, 2015). Köln, Rüdiger Köppe Verlag, 228 pp.

Aalders Grool, Marjolijn. 2014. Vodun stories of the Fon (Benin). Köln, Rüdiger Köppe Verlag, 725 pp.

Aalders Grool, Marjolijn. 2013. Verbal art of the Fon (Benin). Köln, Rüdiger Köppe Verlag 265 pp.

Aalders Grool, Marjolijn. 2008. Pauses as indicators in story structure (Benin). Linguistics in the Netherlands 25: 1-12. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.

Grool, M.C., Visser, J. Vriethof, W.J., Wijnen G. 1986. Project management in Progress. Tools and strategies for the 90s. Amsterdam, StaatsdrukkerijElsevier Science publishers

Grool M.C., PLesh, B.E.C. Plugge, J.E.L. 1986, Projectmanagement en overheid. ’s Gravenhage. Staatsdrukkerij.

Grool M.C.1974. Problemen bij het begrip presuppositie in verband met het functioneren van het in 1971 en 1972 door W. Kummer voorgestelde model van een tekstgrammatika.  Amsterdam. Universiteit van Amsterdam, Doctoraal scriptie.